Projekty EU

OP PIK Úspory energie IV. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015095

Snížení energetické náročnosti v rámci provozu společnosti SVS - CORRECT, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu souvisejícího s nakládáním a manipulací sypkých materiálů v rámci prodeje stavebních materiálů společnosti SVS - CORRECT, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií smykových nakladačů, které slouží k nakládání a manipulaci sypkých materiálů v rámci prodeje stavebních materiálů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.