O nás

Firma SVS-Correct se řadí už více než 20 let mezi stabilní a spolehlivé stavební firmy Zlínského kraje.

Společnost provádí kompletní stavby nebo rekonstrukce vozovek s živičným krytem, parkoviště, chodníky včetně kanalizace a ostatních inženýrských sítí. Firmu tvoří skupina kvalitních a odborných dlaždičů, jak na zámkovou dlažbu, tak na dlažbu ze žulového materiálu. Nedílnou součástí firmy je tým kvalifikovaných stavebních techniků a základní dopravní a mechanizační vybavení, které je nutné pro tuto činnost.

Dále jsme rozšířili nabízený sortiment firmy o prodej drtí v areálu společnosti.

Mezi další přednosti podniku patří pružnost organizace, úroveň řešení technických a technologických problémů staveb, vysoká kvalita odvedené práce, přijatelná cena a dodržení smluvních termínů.

Firma je také držitelem certifikátů ISO.

Management kvality  podle ČSN EN ISO 9001:2016

Systému environmentálního managementu podle ČNS EN ISO 14001:2016

a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru

dle ČSN OHSAS 18001:2008

SbhC224e sv18041711330 SbhC224e sv18041711321 SbhC224e sv18041711320